Samenwerken in 'Hart aan een fijne leefomgeving. MENU

Wij behartigen de belangen van alle huurders bij Portaal Soest

Samenwerken in 'Hart aan een fijne leefomgeving.


22-11-2018
Samenwerken in 'Hart aan een fijne leefomgeving.

Samenwerken in ’t Hart aan een fijne leefomgeving

Woningcorporatie Portaal, provincie Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Soest hebben 21 november een intentieovereenkomst getekend om nauw samen te blijven optrekken in de Soester wijk ’t Hart. Samen bereiken ze namelijk meer dan ieder voor zich. Er was altijd al sprake van samenwerking, maar de banden zijn begin dit jaar aangehaald bij een verkenning van opgaven en kansen in ’t Hart.

De directie van woningcorporatie Portaal en bestuurders van de provincie Utrecht, waterschap Vallei en Veluwe en gemeente Soest hebben 21 november een intentieovereenkomst getekend waarin ze zich tot 2025 verbinden aan een nauwe samenwerking om ’t Hart toekomstbestendig te maken. 

Omgevingswet vraagt om meer samenwerking

Met de nieuwe Omgevingswet op komst moeten overheden de fysieke leefomgeving integraler benaderen. Ruimtelijke wet- en regelgeving moet voor inwoners inzichtelijker en voorspelbaarder worden. Daardoor wordt het makkelijker om iets te ontwikkelen en moeten procedures sneller verlopen. Om te ervaren wat dat van overheden vraagt, hebben gemeente Soest, provincie Utrecht en waterschap Vallei en Veluwe in een heel vroeg stadium de samenwerking gezocht. Dit gebeurde samen met woningcorporatie Portaal. Enerzijds omdat Portaal een belangrijke partij is als het gaat om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Anderzijds omdat Portaal op het punt staat om woningen te renoveren en te verduurzamen in de wijk ’t Hart wat een mooie aanleiding vormde voor een gezamenlijke gebiedsverkenning.

Dorine Lommen, Manager Volkshuisvesting van Portaal wil graag aan de slag. “Met de blik gericht op de toekomst, beginnen we nu gewoon. Nog niet hemelbestormend, maar praktisch en met direct effect voor onze huurders: minder energieverbruik, meer comfort. Door te beginnen bieden wij onze samenwerkingspartners de kans om aan te haken en samen meerwaarde te creëren.” 

Grote opgaven vragen om meer samenwerking

De vier ketenpartners hebben samen voor ‘t Hart de toekomstige opgaven verkend op het gebied van duurzaamheid en gasloos bouwen, aanpassingen in de bestaande omgeving voor het tegengaan van de wateroverlast en het toevoegen van groen, inrichting van de openbare ruimte en fysieke leefbaarheid, sociale veiligheid, gezondheid en sociaal klimaat. Als je daarmee aan de slag gaat, kun je door samen te werken meer bereiken en slimme verbindingen maken. Bijvoorbeeld beweging en gezondheid stimuleren door aantrekkelijke wandelroutes aan te leggen. Of als je aan de slag gaat met de inrichting van de openbare ruimte gelijk voor een goede waterafvoer zorgen en sociale ontmoeting stimuleren. 

Wethouder Aukje Treep van de gemeente Soest is blij met deze kans om de samenwerking te versterken. “We staan met zijn allen voor flinke opgaven in de fysieke leefomgeving. Om alle opgaven het hoofd te bieden, móeten we als overheden nauwer samenwerken. Niet alleen om aan de nieuwe wet te voldoen maar vooral om onze inwoners beter van dienst te zijn.”

Nieuwsoverzicht
Vereniging huurders overleg Soest (V.H.O.S)
Weegbreestraat 601a
3765 XS Soest
E: secretariaat@hbv-vhos.nl
T: 035 - 60 906 01
M: 06 55 33 42 05
(op werkdagen van 10:00 uur tot 17:00 uur)
Portaal
Wij behartigen de belangen van alle huurders bij Portaal Soest