Portaal in beweging over duurzaamheid. MENU

Wij behartigen de belangen van alle huurders bij Portaal Soest

Portaal in beweging over duurzaamheid.


13-12-2018

Huurdersorganisatie V.H.O.S. samen met huurders Portaal in beweging over duurzaamheid. Donderdagavond kwam een groep huurders uit Soest en Soesterberg bijeen om wensen uit te spreken het verduurzamen van woningen van Portaal. Portaal gaat de komende drie jaar ruim 600 woningen in Soest verduurzamen.

De V.H.O.S. nodigde deze groep huurders uit omdat zij als huurdersparticipatie willen weten wat er leeft onder haar leden en de andere huurders van Portaal. Hierdoor kan V.H.O.S. haar legitimiteit borgen wanneer zij adviezen aan Portaal en de gemeente uitbrengen over duurzaamheidsvraagstukken.

Ruim 500 Portaal-huurders in Soest ontvingen een uitnodiging van de V.H.O.S. om uitleg te krijgen over concrete plannen die huurders helpen energie te besparen en woonlasten terug te dringen. Portaal staat net als andere corporaties in ons land voor een enorme opgave om voor 2050 haar woningvoorraad te ontwikkelen tot een CO2-neutrale voorraad. Een opgave waar alle huurders mee te maken krijgen. Tijdens de huurdersraadpleging dacht een groep van bijna 30 huurders mee over manieren waarop bewustwording over CO2-neutraal wonen en leven gestimuleerd zou kunnen worden. Ook spraken zij wensen uit over de manier waarop zowel Portaal als de gemeente en overheid haar huurders hierover het beste kan informeren en betrekken.

De V.H.O.S. kijkt terug op een inspirerende bijeenkomst waarin zij goede ideeën hebben gehoord over onder andere meer groen in wijken en buurten en het stimuleren van gebruik van regenwater voor wasmachines. ‘Doordat V.H.O.S. een partner is in het maken van lokale woonafspraken met de gemeente en de verhuurders, kan het zomaar zijn dat deze ideeën in gesprekken over prestatieafspraken op tafel komen te liggen’, aldus Leendert de Bruin, voorzitter van de V.H.O.S.

Andere ideeën die op de avond naar voren kwamen zoals bijvoorbeeld het stimuleren van bewustwording over CO2-neutraal leven en wonen, brengt de V.H.O.S. ter sprake tijdens gesprekken met de gemeente Soest en met Portaal.

Nieuwsoverzicht
Vereniging huurders overleg Soest (V.H.O.S)
Weegbreestraat 601a
3765 XS Soest
E: secretariaat@hbv-vhos.nl
T: 035 - 60 906 01
M: 06 55 33 42 05
(op werkdagen van 10:00 uur tot 17:00 uur)
Portaal
Wij behartigen de belangen van alle huurders bij Portaal Soest