Contributiereglement MENU

Wij behartigen de belangen van alle huurders bij Portaal Soest

Contributiereglement

  • Elk lid is voor een heel boekjaar contributie verschuldigd
  • Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december
  • De contributie dient vóór 1 april van het boekjaar te zijn voldaan
  • Als u na 1 april lid wordt, is dat jaar gratis
  • Het lidmaatschap wordt, tot wederopzegging, stilzwijgend verlengd met één boekjaar
  • Bij opzegging gedurende het boekjaar, is het lid contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd
  • Indien een lid het lidmaatschap wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk of per mail voor 1 december bij het secretariaat te gebeuren
  • Bij overlijden en/of verhuizing naar een woning die geen eigendom is van Portaal Eemland, blijft contributie tot einde van het boekjaar verschuldigd
  • Verlenging van het lidmaatschap vindt niet plaats in geval van overlijden en/of verhuizing naar een woning die geen eigendom is van Portaal Eemland
Vereniging huurders overleg Soest (V.H.O.S)
Weegbreestraat 601a
3765 XS Soest
E: secretariaat@hbv-vhos.nl
T: 035 - 60 906 01
M: 06 55 33 42 05
(op werkdagen van 10:00 uur tot 17:00 uur)
Portaal
Wij behartigen de belangen van alle huurders bij Portaal Soest